POEMES INTIMISTES

SOMNI

DREAM

ones

INDEX:

GLAÇ

CREPUSCLE

SOMNI

OMBRES

ROU

somninou

ISOLADA DEL MÓN,
PRENDRÉ IL·LUSIONS
D'UN MÀGIC CLAR DE LLUNA
I EL VENT EM PORTARÀ RECORDS.
PLORARÉ TANT
QUE ESGOTARÉ LES LLÀGRIMES.
LA NEU M'ATRAU,
TÉ TOT L'ENCÍS D'UN SOMNI.

M.LL.