POEMES NATURALISTES

OMBREIG

SHADOW

puigsagordinou

INDEX:

SERENOR

CRESTOMATIA

ROCAM

OMBREIG

TRANSPARÈNCIA

finestrenou

 

AMB SONS TÍMIDS I BREUS,
EM REPS AMB GELOSIA,
CONSERVES ARBRES FERMS
QUE CAPTIVEN ELS VENTS.
ESPURNEIG DE SOL TEBI
AMB BARREIG DE COLORS.

M.LL.