POEMES NATURALISTES

TRANSPARÈNCIA

REFLECTION

puigsagordinou

INDEX:

SERENOR

CRESTOMATIA

ROCAM

OMBREIG

TRANSPARÈNCIA

hivernou

 

DINS TRANSPARENTS LLACUNES
MIRALLO LES TRISTORS,
TRAUMÀTIQUES VIVÈNCIES
IMPREGNADES A L'ÀNIMA,
DE LES QUALS M'ALLIBERO
EN UN INSTANT AVAR.

M.LL.