PERSONATGES
PERSONATGES PERSONATGES

 

INDEX LÍMITS

PERSONATGES
PREGUNTES
MITOLOGIA
CREENCES
PRESONS

DANTE

DIVINE COMEDY

DESCARTES

PHILOSPHER

ENRIC VII

DESPOTIC

 

 

Un límit,  nou cercles,
i segons els pecats un premi.
Virgili és pagà i no pot rebre
el premi del paradís.

El purgatori és per redimir
un pecat a cada graó,
i per donar l’esperança
d’ésser perdonat.

Virgili surt dels llims
i acompanya a Dante
cap a  la llum i la fe
després de veure l’ infern.

On  experimenta, l’odi i el dolor
i el temor pel càstig etern.
Allà només pot obeir
i acceptar la sentència.

Ens parla de l’amor a Beatriu,
del dolor i de les llàgrimes.
Del pecat com una rebel·lió
i una acceptació a l’hora de cometre’l.

M.LL.

 

 

La filosofia moderna
tingué un pare modèlic
que investigava la vida
mitjançant la reflexió.

Utilitzava la lògica
i feia un discurs del mètode
amb  un anàlisis i síntesis
d’allò que era evident.

Científic innovador
en camps poc estudiats
desxifrava teoremes
en el món de les idees.

En fou el mestre i tutor
d' una gran reina de Suècia
però  la fredor del país
li va propiciar la mort.

 

M.LL

Les injustícies de l’època
espaordien als plebeus
i els cadastrals s’enlairaven
desafiant la raó.

Un rei angles poderós
donant culte a l’avolesa
desafiava l’amor
vestit de maltractador.

En condicions infrahumanes
empresonava   innocents
i s’ autoanomenava
el cap dels nous protestants.

Les ànimes oblidades
al cancell dels cementiris
es despullaven dels odis
que corquen les societats.

M.LL

PERSONATGES PERSONATGES PERSONATGES

PRETARCA

EBULLIENT LOVE

ULISSES

ARDA TROYA

HITLER

HOLOCAUSTO

Va viure com humanista,
va esdevenir un  gran  poeta,
i va idealitzar l’amor
envers la Madonna Laura.

Molt respectat  pel senat,
va viatjar per Europa,
i  va exaltar l’ànima humana
en el camí de la fe.

Era un gran defensor
de l’ unió Italiana
i va dedicar a Escipió
una biografia excelsa.

Tota una vida de clergue
al servei del cristianisme
i a una cultura clàssica
molt avançada pel l’època.

M.LL.

 

Vinclats pel enemic, els grecs
amb amb un enginy pervers,
conquueriren  Troia amb un cavall,
un regal de sang per vèncer.

L’ humanitat sovint regala sang;
fa guerres d’usurpació,
fa croades, guerres de religió,
fa guerres i més guerres.

I fins la mitologia té herois.
Ens presenta a  Ulisses
com un home capaç d’ afrontar
tots els reptes i les temptacions.

Un home però, sobirà d’ Ítaca
que es veu enganyat pels Déus
i en la seva gran Odissea.
aprèn de cada contratemps.

I s’adona que el més important
no es pas arribar a Ítaca,
si no sé honest i íntegre
mentre es va fent camí.

M.LL

 

A l’Alemanya nazi
els homes ja no eren homes,
es creien Déus poderosos,
forts i invencibles.

La raça ària mastegava
la feblesa dels jueus.
Jugava a violar, matar i cremar,
una multitud vençuda.

Una guerra que pernoctava
arreu del món i s’enduria
sobretot a la vella Europa.
Una guerra humiliant.

I un mur que s’alçava
a Berlín, per dividir un país
que s’havia cregut capaç
de dominar un món  esquívol.

M.LL.